: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกที่นี่]

สอบครูผู้ช่วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558

ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบ
ครูผู้ช่วย ปี 2558
เอกสารแนบ
1
กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่

2
นนทบุรี เขต1
คลิกที่นี่

3
นนทบุรี เขต2
คลิกที่นี่

4
ปทุมธานี เขต1
คลิกที่นี่

5
ปทุมธานี เขต2
คลิกที่นี่

6
สมุทรสาคร
คลิกที่นี่

7
นราธิวาส เขต 1
คลิกที่นี่

8
ปัตตานี เขต 2
คลิกที่นี่

9
ชุมพร เขต 1
คลิกที่นี่

10
ชุมพร เขต 2
คลิกที่นี่

11
นครศรีธรรมราช เขต 2
คลิกที่นี่

12
สุราษฎร์ธานี เขต 1
คลิกที่นี่

13
สุราษฎร์ธานี เขต 2
คลิกที่นี่

14
สุราษฎร์ธานี เขต 3
คลิกที่นี่

15
กระบี่
คลิกที่นี่

16
ตรัง เขต 2
คลิกที่นี่

17
พังงา
คลิกที่นี่

18
ภูเก็ต
คลิกที่นี่

19
ระนอง
คลิกที่นี่

20
กาญจนบุรี เขต 1
คลิกที่นี่

21
กาญจนบุรี เขต 2
คลิกที่นี่

22
กาญจนบุรี เขต 3
คลิกที่นี่

23
กาญจนบุรี เขต 4
คลิกที่นี่

24
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
คลิกที่นี่

25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
คลิกที่นี่

26
ราชบุรี เขต 1
คลิกที่นี่

27
ราชบุรี เขต 2
คลิกที่นี่

28
สมุทรสงคราม
คลิกที่นี่

29
สุพรรณบุรี เขต 2
คลิกที่นี่

30
สุพรรณบุรี เขต 3
คลิกที่นี่

31
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
คลิกที่นี่

32
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คลิกที่นี่

33
ลพบุรี เขต2
คลิกที่นี่

34
สระบุรี เขต2
คลิกที่นี่

35
อุทัยธานี เขต 2
คลิกที่นี่

36
กำแพงเพชร เขต 1
คลิกที่นี่

37
กำแพงเพชร เขต 2
คลิกที่นี่

38
ตาก เขต 2
คลิกที่นี่

39
นครสวรรค์ เขต 2
คลิกที่นี่

40
เพชรบูรณ์ เขต 3
คลิกที่นี่

41
อุตรดิตถ์ เขต 2
คลิกที่นี่

42
เชียงใหม่ เขต 3
คลิกที่นี่

43
น่าน เขต 2
คลิกที่นี่

44
แม่ฮ่องสอน เขต 1
คลิกที่นี่

45
แม่ฮ่องสอน เขต 2
คลิกที่นี่

46
สกลนคร เขต 1
คลิกที่นี่

47
บึงกาฬ
คลิกที่นี่

48
อุบลราชธานี เขต 3
คลิกที่นี่

49
นครราชสีมา เขต 4
คลิกที่นี่

50
นครราชสีมา เขต 5
คลิกที่นี่

51
นครราชสีมา เขต 6
คลิกที่นี่

52
จันทบุรี เขต 1
คลิกที่นี่

53
จันทบุรี เขต 2
คลิกที่นี่

54
ชลบุรี เขต 1
คลิกที่นี่

55
ชลบุรี เขต 3
คลิกที่นี่

56
ตราด
คลิกที่นี่

57
ระยอง เขต 1
คลิกที่นี่

58
ระยอง เขต 2
คลิกที่นี่

59
สระแก้ว เขต 1
คลิกที่นี่

60
สระแก้ว เขต 2
คลิกที่นี่

61
สพม.1
คลิกที่นี่

62
สพม.2
คลิกที่นี่

63
สพม.3
คลิกที่นี่

64
สพม.4
คลิกที่นี่

65
สพม.5
คลิกที่นี่

66
สพม.6
คลิกที่นี่

67
สพม.7
คลิกที่นี่

68
สพม.8
คลิกที่นี่

69
สพม.9
คลิกที่นี่

70
สพม.10
คลิกที่นี่

71
สพม.11
คลิกที่นี่

72
สพม.13
คลิกที่นี่

73
สพม.14
คลิกที่นี่

74
สพม.15
คลิกที่นี่

75
สพม.16
คลิกที่นี่

76
สพม.17
คลิกที่นี่

77
สพม.18
คลิกที่นี่

78
สพม.19
คลิกที่นี่

79
สพม.20
คลิกที่นี่

80
สพม.25
คลิกที่นี่

81
สพม.26
คลิกที่นี่

82
สพม.29
คลิกที่นี่

83
สพม.30
คลิกที่นี่

84
สพม.32
คลิกที่นี่

85
สพม.34
คลิกที่นี่

86
สพม.36
คลิกที่นี่

87
สพม.38
คลิกที่นี่

88
สพม.41
คลิกที่นี่

89
สพม.42
คลิกที่นี่

90
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่* โปรดรอติดตามรายละเอียดอีกครั้งประมาณเดือนมีนาคม 2558 นี้


 26 มกราคม 2558

 ----------------------------

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 

ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้มีสิทธิสอบภาค ค.|ประกาศผลสอบ
1
กรุงเทพมหานคร
2
นนทบุรี เขต1
3
นนทบุรี เขต2
4
ปทุมธานี เขต1
5
ปทุมธานี เขต2
6
สมุทรสาคร
7
นราธิวาส เขต 1
8
ปัตตานี เขต 2
9
ชุมพร เขต 1
10
ชุมพร เขต 2
11
นครศรีธรรมราช เขต 2
12
สุราษฎร์ธานี เขต 1
13
สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
สุราษฎร์ธานี เขต 3
15
กระบี่
16
ตรัง เขต 2
17
พังงา
18
ภูเก็ต
19
ระนอง
20
กาญจนบุรี เขต 1
21
กาญจนบุรี เขต 2
22
กาญจนบุรี เขต 3
23
กาญจนบุรี เขต 4
24
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
26
ราชบุรี เขต 1
27
ราชบุรี เขต 2
28
สมุทรสงคราม
29
สุพรรณบุรี เขต 2
30
สุพรรณบุรี เขต 3
31
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33
ลพบุรี เขต2
34
สระบุรี เขต2
35
อุทัยธานี เขต 2
36
กำแพงเพชร เขต 1
37
กำแพงเพชร เขต 2
38
ตาก เขต 2
39
นครสวรรค์ เขต 2
40
เพชรบูรณ์ เขต 3
41
อุตรดิตถ์ เขต 2
42
เชียงใหม่ เขต 3
43
น่าน เขต 2
44
แม่ฮ่องสอน เขต 1
45
แม่ฮ่องสอน เขต 2
46
สกลนคร เขต 1
47
บึงกาฬ
48
อุบลราชธานี เขต 3
49
นครราชสีมา เขต 4
50
นครราชสีมา เขต 5
51
นครราชสีมา เขต 6
52
จันทบุรี เขต 1
53
จันทบุรี เขต 2
54
ชลบุรี เขต 1
55
ชลบุรี เขต 3
56
ตราด
57
ระยอง เขต 1
58
ระยอง เขต 2
59
สระแก้ว เขต 1
60
สระแก้ว เขต 2
61
สพม.1
62
สพม.2
63
สพม.3
64
สพม.4
65
สพม.5
66
สพม.6
67
สพม.7
68
สพม.8
69
สพม.9
70
สพม.10
71
สพม.11
72
สพม.13
73
สพม.14
74
สพม.15
75
สพม.16
76
สพม.17
77
สพม.18
78
สพม.19
79
สพม.20
80
สพม.25
81
สพม.26
82
สพม.29
83
สพม.30
84
สพม.32
85
สพม.34
86
สพม.36
87
สพม.38
88
สพม.41
89
สพม.42
90
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 | ข้อมูลประกาศขึ้นบัญชี ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
----------------------------

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 

ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
แนบไฟล์ประกาศ
1
กรุงเทพมหานคร
2
นนทบุรี เขต1
3
นนทบุรี เขต2
4
ปทุมธานี เขต1
5
ปทุมธานี เขต2
6
สมุทรสาคร
7
นราธิวาส เขต 1
8
ปัตตานี เขต 2
9
ชุมพร เขต 1
10
ชุมพร เขต 2
11
นครศรีธรรมราช เขต 2
12
สุราษฎร์ธานี เขต 1
13
สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
สุราษฎร์ธานี เขต 3
15
กระบี่
16
ตรัง เขต 2
17
พังงา
18
ภูเก็ต
19
ระนอง
20
กาญจนบุรี เขต 1
21
กาญจนบุรี เขต 2
22
กาญจนบุรี เขต 3
23
กาญจนบุรี เขต 4
24
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
26
ราชบุรี เขต 1
27
ราชบุรี เขต 2
28
สมุทรสงคราม
29
สุพรรณบุรี เขต 2
30
สุพรรณบุรี เขต 3
31
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33
ลพบุรี เขต2
34
สระบุรี เขต2
35
อุทัยธานี เขต 2
36
กำแพงเพชร เขต 1
37
กำแพงเพชร เขต 2
38
ตาก เขต 2
39
นครสวรรค์ เขต 2
40
เพชรบูรณ์ เขต 3
41
อุตรดิตถ์ เขต 2
42
เชียงใหม่ เขต 3
43
น่าน เขต 2
44
แม่ฮ่องสอน เขต 1
45
แม่ฮ่องสอน เขต 2
46
สกลนคร เขต 1
47
บึงกาฬ
48
อุบลราชธานี เขต 3
49
นครราชสีมา เขต 4
50
นครราชสีมา เขต 5
51
นครราชสีมา เขต 6
52
จันทบุรี เขต 1
53
จันทบุรี เขต 2
54
ชลบุรี เขต 1
55
ชลบุรี เขต 3
56
ตราด
57
ระยอง เขต 1
58
ระยอง เขต 2
59
สระแก้ว เขต 1
60
สระแก้ว เขต 2
61
สพม.1
62
สพม.2
63
สพม.3
64
สพม.4
65
สพม.5
66
สพม.6
67
สพม.7
68
สพม.8
69
สพม.9
70
สพม.10
71
สพม.11
72
สพม.13
73
สพม.14
74
สพม.15
75
สพม.16
76
สพม.17
77
สพม.18
78
สพม.19
79
สพม.20
80
สพม.25
81
สพม.26
82
สพม.29
83
สพม.30
84
สพม.32
85
สพม.34
86
สพม.36
87
สพม.38
88
สพม.41
89
สพม.42
90
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2557

----------------------------

2 ความคิดเห็น:

 1. แจกแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2556 ที่
  http://sobtid.com/read.php?tid=3843&page=1&toread=1#tpc

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หลักสูตรการสอบแข่งขัน มีดังนี้
   1.ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูและความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
   1.1 ความรอบรู้
   1.2 ความสามารถทั่วไป
   1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
   1.4 ความถนัดและเจตคติวิชาชีพครู
   2.ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
   3.ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ (***ให้มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย)
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sobtid.com/read.php?tid=3843&page=1&toread=1#tpc

   ลบ