: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบ [คลิกที่นี่]

: งานราชการที่กำลังรับสมัครสอบทั้งหมด [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 112 อัตรา [คลิกที่นี่]

: สมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 550 อัตรา [คลิกที่นี่]

:

สอบครูผู้ช่วย

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

----------------------------
ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้มีสิทธิสอบภาค ค.|ประกาศผลสอบ
1
กรุงเทพมหานคร
2
นนทบุรี เขต1
3
นนทบุรี เขต2
4
ปทุมธานี เขต1
5
ปทุมธานี เขต2
6
สมุทรสาคร
7
นราธิวาส เขต 1
8
ปัตตานี เขต 2
9
ชุมพร เขต 1
10
ชุมพร เขต 2
11
นครศรีธรรมราช เขต 2
12
สุราษฎร์ธานี เขต 1
13
สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
สุราษฎร์ธานี เขต 3
15
กระบี่
16
ตรัง เขต 2
17
พังงา
18
ภูเก็ต
19
ระนอง
20
กาญจนบุรี เขต 1
21
กาญจนบุรี เขต 2
22
กาญจนบุรี เขต 3
23
กาญจนบุรี เขต 4
24
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
26
ราชบุรี เขต 1
27
ราชบุรี เขต 2
28
สมุทรสงคราม
29
สุพรรณบุรี เขต 2
30
สุพรรณบุรี เขต 3
31
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33
ลพบุรี เขต2
34
สระบุรี เขต2
35
อุทัยธานี เขต 2
36
กำแพงเพชร เขต 1
37
กำแพงเพชร เขต 2
38
ตาก เขต 2
39
นครสวรรค์ เขต 2
40
เพชรบูรณ์ เขต 3
41
อุตรดิตถ์ เขต 2
42
เชียงใหม่ เขต 3
43
น่าน เขต 2
44
แม่ฮ่องสอน เขต 1
45
แม่ฮ่องสอน เขต 2
46
สกลนคร เขต 1
47
บึงกาฬ
48
อุบลราชธานี เขต 3
49
นครราชสีมา เขต 4
50
นครราชสีมา เขต 5
51
นครราชสีมา เขต 6
52
จันทบุรี เขต 1
53
จันทบุรี เขต 2
54
ชลบุรี เขต 1
55
ชลบุรี เขต 3
56
ตราด
57
ระยอง เขต 1
58
ระยอง เขต 2
59
สระแก้ว เขต 1
60
สระแก้ว เขต 2
61
สพม.1
62
สพม.2
63
สพม.3
64
สพม.4
65
สพม.5
66
สพม.6
67
สพม.7
68
สพม.8
69
สพม.9
70
สพม.10
71
สพม.11
72
สพม.13
73
สพม.14
74
สพม.15
75
สพม.16
76
สพม.17
77
สพม.18
78
สพม.19
79
สพม.20
80
สพม.25
81
สพม.26
82
สพม.29
83
สพม.30
84
สพม.32
85
สพม.34
86
สพม.36
87
สพม.38
88
สพม.41
89
สพม.42
90
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ | ข้อมูลประกาศขึ้นบัญชี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
----------------------------

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 
----------------------------

ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
แนบไฟล์ประกาศ
1
กรุงเทพมหานคร
2
นนทบุรี เขต1
3
นนทบุรี เขต2
4
ปทุมธานี เขต1
5
ปทุมธานี เขต2
6
สมุทรสาคร
7
นราธิวาส เขต 1
8
ปัตตานี เขต 2
9
ชุมพร เขต 1
10
ชุมพร เขต 2
11
นครศรีธรรมราช เขต 2
12
สุราษฎร์ธานี เขต 1
13
สุราษฎร์ธานี เขต 2
14
สุราษฎร์ธานี เขต 3
15
กระบี่
16
ตรัง เขต 2
17
พังงา
18
ภูเก็ต
19
ระนอง
20
กาญจนบุรี เขต 1
21
กาญจนบุรี เขต 2
22
กาญจนบุรี เขต 3
23
กาญจนบุรี เขต 4
24
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
26
ราชบุรี เขต 1
27
ราชบุรี เขต 2
28
สมุทรสงคราม
29
สุพรรณบุรี เขต 2
30
สุพรรณบุรี เขต 3
31
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
32
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33
ลพบุรี เขต2
34
สระบุรี เขต2
35
อุทัยธานี เขต 2
36
กำแพงเพชร เขต 1
37
กำแพงเพชร เขต 2
38
ตาก เขต 2
39
นครสวรรค์ เขต 2
40
เพชรบูรณ์ เขต 3
41
อุตรดิตถ์ เขต 2
42
เชียงใหม่ เขต 3
43
น่าน เขต 2
44
แม่ฮ่องสอน เขต 1
45
แม่ฮ่องสอน เขต 2
46
สกลนคร เขต 1
47
บึงกาฬ
48
อุบลราชธานี เขต 3
49
นครราชสีมา เขต 4
50
นครราชสีมา เขต 5
51
นครราชสีมา เขต 6
52
จันทบุรี เขต 1
53
จันทบุรี เขต 2
54
ชลบุรี เขต 1
55
ชลบุรี เขต 3
56
ตราด
57
ระยอง เขต 1
58
ระยอง เขต 2
59
สระแก้ว เขต 1
60
สระแก้ว เขต 2
61
สพม.1
62
สพม.2
63
สพม.3
64
สพม.4
65
สพม.5
66
สพม.6
67
สพม.7
68
สพม.8
69
สพม.9
70
สพม.10
71
สพม.11
72
สพม.13
73
สพม.14
74
สพม.15
75
สพม.16
76
สพม.17
77
สพม.18
78
สพม.19
79
สพม.20
80
สพม.25
81
สพม.26
82
สพม.29
83
สพม.30
84
สพม.32
85
สพม.34
86
สพม.36
87
สพม.38
88
สพม.41
89
สพม.42
90
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

----------------------------

  _______________________________________________________________ 

2 ความคิดเห็น:

 1. แจกแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 2556 ที่
  http://sobtid.com/read.php?tid=3843&page=1&toread=1#tpc

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หลักสูตรการสอบแข่งขัน มีดังนี้
   1.ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูและความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
   1.1 ความรอบรู้
   1.2 ความสามารถทั่วไป
   1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
   1.4 ความถนัดและเจตคติวิชาชีพครู
   2.ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
   2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
   3.ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ (***ให้มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย)
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sobtid.com/read.php?tid=3843&page=1&toread=1#tpc

   ลบ